OX-ON IS ISO-GECERTIFICEERD

OX-ON is gecertificeerd volgens het ISO 9001:2015-kwaliteitsmanagementsysteem

 

ISO 9001 is een managementtool die ervoor zorgt dat iedereen in de organisatie gefocust is op het maken van verbeteringen en het concurrerend houden van het bedrijf. Het kwaliteitsmanagementsysteem geldt voor alle activiteiten van het bedrijf en wordt continu getest door middel van interne audits volgens opgestelde plannen. Bij OX-ON gebruiken we ISO 9001 als een algemene tool bij ons dagelijkse werk, en we zijn allemaal toegewijd om aan het systeem te voldoen. 

De doelstellingen van het kwaliteitsmanagementsysteem omvatten:

  • Voldoen aan de eisen van de klant.
  • Verantwoordelijkheid en expertise vastleggen in verband met de activiteiten die de kwaliteit kunnen beïnvloeden en de nodige middelen toewijzen.
  • Identificatie, kwalificatie en beheer van risico's.
  • Planning en uitvoering van de nodige kwaliteitsmanagementactiviteiten verzekeren.
  • Corrigerende en preventieve maatregelen nemen om het systeem continu te verbeteren.
  • Voldoen aan de vereisten van ISO 9001:2015 en relevante wettelijke vereisten.