Filtergids voor OX-ON halfgelaatsmaskers

 
  OX-ON Filter
Comfort
P3
OX-ON Filter
Comfort
A2
OX-ON Filter
Comfort
A2/P3D
OX-ON Filter
Comfort
ABEK1P3D
Asbest  
Bacteriën/virussen  
Isolatiewerkzaamheden  
PCB  
Stofdeeltjes  
Radioactief stof  
Houtconserveringsmiddelen  
Celluloseverdunner  
Terpentijn (mineraal & plantaardig)  
Ethanol (alcohol)  
Pesticiden      
Spuitverf    
Dieseldampen    
Benzinevulling    
Ammoniak en aminen      
Chloor      
Waterstofchloride (zoutzuur)      
Salpeterzuur (niet rokend)      
Zoutzuur (waterstofchloride)      
Epoxy en mierenzuur Zie productveiligheidsinformatieblad paragraaf 8.2

 

 

 

Zie voor chemische stoffen en mengsels het veiligheidsinformatieblad van het product met 16 secties (zie paragraaf 8.2 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling - Ademhalingsbescherming)

Back to Top