Blootstelling aan lawaai - voorkom gehoorverlies!

Zowel het geluidsniveau als de duur van het geluid bepalen of er gehoorschade optreedt.

 

Meting van geluid

Het geluidsniveau wordt gemeten in decibel (dB). Het menselijk oor heeft niet dezelfde gevoeligheid voor diepe tonen als voor hoge tonen. Dit moeten we compenseren bij het meten van het geluid. Dit gebeurt door middel van een zogenaamd A-filter (A). Daarom wordt de meeteenheid ook wel dB(A) genoemd.

Voor het nauwkeurig meten van geluid is professionele apparatuur nodig. Maar u kunt gratis apps voor geluidsmeting downloaden voor uw mobiele telefoon. De apps meten het aantal dB niet nauwkeurig, maar kunnen u wel een indicatie geven van wat lawaai veroorzaakt, en wat de meest lawaaierige locaties zijn.

Draag bij een blootstelling van meer dan 85 dB altijd oorkappen of oordoppen. Als u als werknemer wordt blootgesteld aan geluid boven de 80 dB, moet het bedrijf de kosten van de benodigde gehoorbescherming betalen (ter vergelijking: het geluidsniveau in een kantoor ligt tussen 65-70 dB).

Hier ziet u voorbeelden van de dB-waarde voor normaal geluid in alledaagse situaties en voor industrielawaai:

Hoe wordt u beïnvloed door lawaai?

Een gehoorbeschermer moet het geluid niet zoveel mogelijk, maar voldoende verminderen. Bij een geluidsniveau van 70-75 dB kunt u als drager communiceren met mensen om u heen en bijvoorbeeld ook waarschuwingssignalen horen. 

Een verhoging van het volume met 3 dB komt overeen met een verdubbeling van de geluidsdruk. Dit betekent dat bij een toename van 3 dB in de helft van de tijd dezelfde belasting van het oor wordt bereikt:

  • 85 dB(A) gedurende 8 uur

  • 88 dB(A) gedurende 4 uur

  • 91 dB(A) gedurende 2 uur

  • 94 dB(A) gedurende 1 uur

  • 97 dB(A) gedurende 30 minuten

  • 100 dB(A) gedurende 15 minuten

Back to Top