Het ABC van de valbeveiliging

Gemiddeld gebeurt er in Europa iedere minuut een valongeval. Let dus goed op bij het werken op hoogte of diepte, bijvoorbeeld op een dak of steiger of in een put en gebruik altijd valbeveiligingsmiddelen.


Valbeveiligingsmiddelen zijn geclassificeerd als "Categorie III - PBM-uitrusting tegen gevaren die de gezondheid ernstige- en onherstelbare schade toe kunnen brengen of dodelijk kunnen zijn". Valbeveiligingsmiddelen worden gebruikt om:

  • Vallen te elimineren

  • Vallen te voorkomen

  • Mensen te laten zakken of op te hijsen – (bijvoorbeeld in silo's of putten).

Gebruik valbeveiligingsmiddelen als u uw werkzaamheden niet anderszins met collectieve beveiliging, zoals leuningen, steigers of personenliften, goed kunt plannen en uitvoeren.


Valbeveiliging bestaat uit drie delen

Valbeveiliging bestaat uit drie delen

Een valbeveiligingssysteem bestaat uit een verankering, een harnas en een verbindingsapparaat. Uw valbeveiligingssysteem werkt niet als een van de onderdelen ontbreekt. 

  • Ankerpunt

  • Harnas

  • Connector

Een Engels ezelsbruggetje is ABC (Anchor, Body, Connection).

A) Valbeveiliging Ankerpunt

Het ankerpunt is een verbindingspunt voor de connector. Het moet een veilige bevestiging zijn en minimaal een weerstand van 1200 kg (12 kN) kunnen verdragen. Bestaande ankerpunten zijn bijvoorbeeld te vinden in een I-balk, bouwsteiger of een ander vast/structureel punt. Permanente ankerpunten kunnen bijvoorbeeld ankerogen, horizontale draadsystemen en horizontale railsystemen zijn. 

Tijdelijke ankerpunten kunnen bijvoorbeeld een ankerlus van geweven band/draad zijn.

Het ankerpunt moet zoveel mogelijk verticaal boven de gebruiker worden gepositioneerd en mag zich niet onder een grotere hoek dan 30 graden van het ankerpunt kunnen verplaatsen. Anders is er een groot risico op slingeren van de slinger, wat grote schade kan veroorzaken.

B) Het Harnas van de valbeveiliging

Het harnas wordt gebruikt om de gebruiker voor, tijdens en na een val vast te houden en veilig op te vangen. Er zijn veel harnasmodellen en het is belangrijk dat het harnas goed wordt afgesteld op de drager.

C) Het Verbindingsapparaat van de valbeveiliging

Verbindingsmiddelen worden gebruikt tussen het harnas en het ankerpunt en zijn verkrijgbaar in verschillende variaties:

  • Valstoplijn: max. 2 meter met valstop

  • Valbeveiligingsblok: met zelfoprollende lijn en geïntegreerde valstop.

  • Valstoplijn: een valbeveiligingssysteem waarmee gebruikers in een gevaarlijke omgeving kunnen werken en dat ze opvangt als ze vallen (met valstop).

  • Gidslijn: Een systeem dat ondersteuning biedt aan de gebruiker en tegelijkertijd voorkomt dat de gebruiker een gevaarlijke zone bereikt (geen valstop).


Back to Top