AVG - Bescherming van persoonsgegevens

OX-ON A/S respecteert de persoonsgegevens van iedereen die onze websites bezoekt of anderszins persoonsgegevens uitwisselt met OX-ON. Daarom willen we u informeren over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken. We raden u aan dit beleid te lezen, zodat u onze benadering van de verwerking van uw persoonsgegevens kent.

DOOR

 1. ONZE WEBSITES TE GEBRUIKEN,

 2. INFORMATIE UIT TE WISSELEN MET OX-ON, of

 3. PRODUCTEN VAN OX-ON TE KOPEN ERKENT U DAT U ERVAN OP DE HOOGTE BENT DAT DE INFORMATIE OVER U WORDT VERZAMELD EN VERWERKT ZOALS BESCHREVEN IN DIT BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS.

U ERKENT DAT U ERVAN OP DE HOOGTE BENT DAT OX-ON A/S DIT BELEID ZONDER KENNISGEVING KAN WIJZIGEN.

   

1. Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens

Het doel van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegvens is om u te informeren hoe wij de persoonsgegevens die over u worden verzameld, verwerken en gebruiken wanneer u een van onze websites bezoekt, ons schrijft of goederen bij ons koopt. OX-ON A/S, Kometvej 36, DK-6230 Roedekro, Denemarken, geregistreerd onder nr. 72265718 (OX-ON) wil ervoor zorgen dat alle personen van wie de persoonlijke informatie wordt verwerkt door OX-ON er altijd op kunnen vertrouwen dat hun privacy wordt gerespecteerd en dat er naar behoren rekening wordt gehouden met hun persoonsgegevens. OX-ON voldoet aan de toepasselijke Deense wetgeving, inclusief de wet op de gegevensbescherming, die het verzamelen en gebruiken van gegevens over individuen ("Persoonsgegevens") regelt.

  

2. Het doel

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) zodat we u beter van de nodige diensten of informatie kunnen voorzien. We gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • het beantwoorden van vragen of verzoeken die u hebt verzonden

 • het verwerken van door u geplaatste bestellingen

 • het nakomen of anderszins voldoen aan onze verplichtingen in verband met eventuele overeenkomsten die u met ons heeft gemaakt

 • het anticiperen op en oplossen van problemen met goederen of diensten die wij u leveren, inclusief

 • het verzenden van geretourneerde producten of het behandelen van klachten

 • het ontwikkelen van producten of diensten die aan uw behoeften kunnen voldoen.

Om de door ons aangeboden diensten te optimaliseren, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens willen verwerken voor directmarketingdoeleinden. Uit respect voor u zullen wij uw persoonsgegevens alleen voor dit doel verwerken als u hiervan op de hoogte bent en, indien nodig, om uw toestemming vragen alvorens uw persoonsgegevens te verwerken voor directmarketingdoeleinden. Als u op welk moment dan ook wilt dat wij uw gegevens niet langer gebruiken voor een of meer van de bovenstaande doeleinden, neem dan contact met ons op. We stoppen dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is met het verwerken van uw gegevens.

   

3. Waar komen de gegevens vandaan

Wij verwerken persoonsgegevens die u ons vrijwillig hebt verstrekt. We verzamelen geen gegevens van derden.

   

4. Wie is verantwoordelijk

OX-ON A/S, Kometvej 36, DK-6230 Roedekro, Denemarken, geregistreerd onder nr. 72265718 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

   

5. Gegevensverwerkers

OX-ON gebruikt externe gegevensverwerkers om persoonlijke informatie over particuliere klanten te verwerken en op te slaan. Enkele van de belangrijkste gegevensverwerkers zijn:

- Abena Data ApS, Egelund 2, 6200 Aabenraa, hosting van servers; en

OX-ON maakt geen gebruik van gegevensverwerkers buiten de EU/EER. Als OX-ON in de toekomst ervoor kiest om servers of gegevensverwerkers buiten de EU/EER te gebruiken, zullen deze derden uw persoonlijke informatie niet verwerken voor andere doeleinden dan die OX-ON met hen heeft afgesproken. OX-ON vereist dat dergelijke derde partijen voldoende bescherming bieden om uw persoonsgegevens te beschermen.

   

6. Openbaarmaking

OX-ON geeft uw persoonlijke gegevens door aan derden zoals een partner of een distributeur van onze producten om te voldoen aan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, bijvoorbeeld levering. Deze derden zullen uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan die wij met hen hebben afgesproken. OX-ON vereist dat dergelijke derde partijen voldoende bescherming bieden om uw persoonsgegevens te beschermen.

   

7. Categorieën van persoonsgegevens

Om te kunnen voldoen aan uw vereisten als klant met betrekking tot het bestellen en leveren van goederen, verwerkt OX-ON een set persoonsgegevens. De gegevens die OX-ON verwerkt zijn algemene gegevens. OX-ON verwerkt geen gevoelige gegevens over klanten en belanghebbenden.

Algemene gegevens omvatten bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer en betalingsvoorwaarden.

Gevoelige gegevens omvatten bijvoorbeeld: Gezondheidsomstandigheden, gegevens over religieuze of politieke overtuigingen. OX-ON verwerkt geen gezondheidsgegevens of andere gevoelige gegevens zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming of in het kader van gegevensverwerkingsovereenkomsten met andere verantwoordelijken voor de verwerking.

Daarom vragen we u ook om geen gevoelige persoonsgegevens in te voeren of te uploaden. Als we ontdekken dat dergelijke gegevens zijn geregistreerd, zal OX-ON deze verwijderen, tenzij we het vereiste doel en de vereiste basis hebben om ze te verwerken.

   

8. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor relevante OX-ON-medewerkers die deze nodig hebben voor werkdoeleinden.

  

9. Verwijdering

Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om de specifieke Doeleinden te vervullen waarvoor de gegevens werden verzameld. In principe bewaart OX-ON de gegevens over u maximaal vijf jaar, tenzij OX-ON een wettelijke of regelgevende verplichting heeft om de informatie langer te bewaren of als de informatie wordt gebruikt om te voldoen aan wettelijke vereisten. .

   

10. Jouw rechten

Als geregistreerd persoon hebt u verschillende rechten. Deze worden hieronder beschreven:

Toegang: U kunt op elk moment, in overeenstemming met de regels van de wet op de gegevensbescherming, toegang vragen tot de informatie die OX-ON over u verwerkt.

Correctie, beperkingen en verwijdering: Als u zich ervan bewust wordt dat OX-ON valse of onjuiste informatie over u verwerkt, kunt u verzoeken om de informatie te verwijderen, te beperken of te corrigeren.

Bezwaar en beroep: Voor vragen over toegang tot, correctie, beperking of verwijdering van informatie, of als u het niet eens bent met de manier waarop OX-ON uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met: OX-ON A/S, t.a.v.: Økonomi, Egelund 23, 6200 Aabenraa, Denemarken

Als u het nog steeds niet eens bent met de verwerking nadat u de kwestie hebt besproken met OX-ON, kunt u een klacht indienen bij: The Danish Data Protection Agency, Borgergade 28, 5th floor, 1300 Kopenhagen K.

  

11. Gegevensverwerker

OX-ON heeft een of meer personen (gegevensbeheerders) geselecteerd op ons wereldwijde hoofdkantoor (in Aabenraa, Denemarken) en bij onze dochterondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens die we ontvangen en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

  

12. Verzamelen via abonnement

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van OX-ON, wordt het door u opgegeven e-mailadres geregistreerd. De informatie wordt gebruikt om u de OX-ON nieuwsbrief automatisch te sturen en is geregistreerd bij het zusterbedrijf van OX-ON, Abena Data ApS (gegevensverwerker).

Een paar OX-ON-medewerkers hebben toegang tot een lijst met abonnees. Met behulp van deze informatie blijft OX-ON up-to-date over de omvang en aard van abonnementen. De details van de individuele abonnementen worden niet bekendgemaakt en de gegevens worden onmiddellijk verwijderd als u uw abonnement opzegt.

   

13. Cookies

Naast de informatie die u zelf invoert in verband met aankopen, aanmeldingen voor nieuwsbrieven en andere diensten, gebruiken de websites van OX-ON cookies voor bezoeken aan onze websites.

Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken, daarom plaatsen we soms kleine gegevensbestanden, zogenaamde cookies, op uw computer.

 

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u de site bezoekt. Op die manier kan de site uw acties en instellingen (zoals aanmeldgegevens, taal, tekengrootte en andere weergave-instellingen) gedurende een bepaalde periode onthouden, zodat u de instellingen niet hoeft aan te passen bij elke keer dat u naar de site gaat of van de ene pagina naar de andere gaat.

Hoe gebruiken we cookies? Een aantal van onze sites gebruikt cookies om het volgende te onthouden:

 • uw weergave-instellingen, zoals contrastkleur of tekengrootte

 • of u al een pop-upvenster hebt bekeken over of u ons gebruik van cookies op de site accepteert.

Het is niet strikt noodzakelijk om cookies te accepteren om de site te laten werken, maar het geeft u een betere ervaring wanneer je de site gebruikt. U kunt cookies verwijderen of blokkeren, maar sommige functies van de site werken dan mogelijk niet correct. De informatie die met cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en we hebben volledige controle over de gegevenspatronen. Onze cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hier beschreven.

 

 

Hoe controleert u cookies?

U kunt cookies controleren en/of verwijderen als u dat wilt – lees meer op aboutcookies.org. U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en de meeste browsers zo instellen dat ze niet op uw computer worden geplaatst. Maar als u dat doet, moet u uw instellingen mogelijk elke keer dat u een site bezoekt handmatig aanpassen, en sommige services en functies werken mogelijk niet.

Back to Top