De 13 regels voor stofmaskers

1. Alle maskers beperken uw zicht min of meer en kunnen daardoor het risico op gevaren vergroten.


2. U kunt de levensduur van uw gas-/dampfilter verlengen door het in een luchtdichte houder te bewaren.


3. Deeltjesfilters bieden geen bescherming tegen gassen en dampen. Gas-/dampfilters bieden geen bescherming tegen deeltjes.


4. Als u met gemengde producten werkt, raadpleeg dan het wettelijke veiligheidsinformatieblad. Hierin wordt beschreven welke beschermingsmiddelen nodig zijn. 


5. De Deense wetgeving beperkt het gebruik van filtermaskers tot maximaal drie uur gedurende een volledige werkdag. Dit om condensatie in het masker en dus water in de longen te voorkomen.


6. Als u langer dan drie uur ademhalingsbescherming gebruikt, is het gebruik van bijvoorbeeld een turbo-stofmasker verplicht.


7. Als het zuurstofgehalte in de kamer lager is dan 17% of als er geen filters zijn om u te beschermen tegen de chemische stof waarmee u werkt. U moet een verseluchtmasker gebruiken, ook wel externe luchttoevoer genoemd.


8. Als vuistregel geldt dat wanneer de ademweerstand van een stofmasker met deeltjesfilter merkbaar toeneemt, het filter vervangen moet worden.


9. Bij gas-/dampfilters is de vuistregel dat wanneer u ruikt of proeft waar u mee werkt, het filter niet meer beschermt en vervangen moet worden.


10. Houd er rekening mee dat er stoffen zijn die qua geur of smaak slechte waarschuwende eigenschappen hebben.


11. Houd er rekening mee dat geen enkel filter bescherming biedt tegen alle soorten gassen/dampen. Als er geen geschikt filter beschikbaar is, gebruik dan een verseluchtmasker.


12. Mensen met een slecht of geen reukvermogen mogen geen maskers met filters gebruiken, maar moeten in plaats daarvan verseluchtmaskers gebruiken.


13. Houd altijd extra filters op voorraad.


Back to Top