HML-meting

Uw werkplek doet er alles aan om het geluidsniveau te meten,
zodat u de juiste gehoorbescherming kunt kiezen.

Wat is de HML-methode?

Gehoorbeschermers kunnen alleen worden goedgekeurd als de geluidsdemping die ze bieden, is gemeten in een erkend laboratorium. Alle gehoorbeschermers van OX-ON zijn goedgekeurd en de geluidsreductiewaarden staan vermeld op het product of zijn op de verpakking gedrukt. 

De demping wordt gemeten in drie frequentiecategorieën: Hoog, Medium en Laag (ook wel de HML-methode genoemd). De cijfers geven de verwachte geluidsreductie in decibel (dB) van de gehoorbeschermer weer.

  • H (Hoog) - geeft vermindering van hoogfrequente geluiden aan

  • M (Medium) - geeft vermindering van middenfrequente geluiden aan

  • L (Laag) - geeft vermindering van laagfrequente geluiden aan

Back to Top