EN ISO 374 - Bescherming tegen chemicaliën

 

Chemische stoffen kunnen via de huid worden opgenomen en kunnen in het ergste geval ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Chemicaliën bestendige handschoenen bieden een goede bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen.

 

Bij het kiezen van handschoenen voor het werken met chemicaliën, is het belangrijk om het volgende te verduidelijken:

 1. Welke chemicaliën worden gebruikt? Zie de chemicaliënlijst
 2. Hoe schadelijk is de chemische stof?
 3. Hoe lang heb ik nodig voor het werk?
 4. Wat is de penetratietijd van de handschoen? - Zie de onderstaande tabel onder Deel 3

Chemisch bestendige handschoenen - 10 tips

 • Raadpleeg item 8 van het veiligheidsinformatieblad voor de chemische stof. Meestal is er een aanbeveling voor bescherming.
 • Vervang de handschoenen regelmatig en minimaal elke dag. Overweeg dubbele bescherming met chemicaliënbestendige wegwerphandschoenen onder de handschoenen
 • Zorg ervoor dat er geen vloeistof uit uw mouw in de handschoen stroomt – en omgekeerd
 • Als de handschoen beschadigd is, moet deze onmiddellijk worden vervangen
 • Houd er rekening mee dat de chemische stof ook de handschoen kan aantasten als deze niet wordt gebruikt
 • Bedenk dat een handschoen die effectief is tegen een bepaalde chemische stof niet automatisch ook bescherming biedt tegen andere chemicaliën of gemengde chemicaliën
 • Houd de omgeving in de gaten. Een hogere temperatuur of hogere druk heeft een grotere invloed op het materiaal van de handschoenen
 • Houd er rekening mee dat penetratie van het materiaal plaatsvindt voordat dat visueel kan worden gedetecteerd
 • Zorg dat er bij het uittrekken van handschoenen geen chemicaliën op uw huid komen. Keer ze binnenstebuiten.
 • Houd er na gebruik rekening mee dat de handschoenen vervuiling kunnen veroorzaken. Bewaar ze in een gesloten doos zodat niemand ermee in aanraking komt.

Chemicaliënbestendige handschoenen - Let extra goed op bij gemengde chemicaliën


Het feit dat een handschoen is gecertificeerd en goedgekeurd als een chemicaliënbestendige handschoen, betekent niet dat deze gedurende een langere periode bestand is tegen het doordringen van alle chemicaliën.. De bestaande handschoentests omvatten slechts een beperkt aantal van de vele chemicaliën die beschikbaar zijn, en daarom moet u speciale aandacht besteden aan gemengde chemicaliën.

Als verschillende chemicaliën worden gemengd, kan de penetratietijd van een handschoen aanzienlijk anders worden. Wees daarom voorzichtig bij het gebruik van de penetratietijdgids.

EN ISO 374:2016 = Een EU-norm voor chemisch bestendige handschoenen in vijf delen


De norm bestaat nu uit vijf verschillende delen:


Bekijk een film over EN ISO 374:2016

 

DEEL 1: EN ISO 374-1:2016 - Terminologie en prestatie-eisen tegen chemische risico's

Deel 1 = De lijst met chemicaliën waarop wordt getest. In 2016 is de norm EN374:2003 uitgebreid met zes nieuwe stoffen op de lijst van chemicaliën, zodat er nu in totaal 18 chemicaliën (A-R) worden getest. In dit verband werd ook de naam gewijzigd in EN ISO 374:2016.


Bekijk de volledige lijst met chemicaliën

 

Als de handschoen wordt getest, krijgt deze typeletter A, B of C.

 • (pictogram) Type A = beschermende handschoenen met een penetratietijd van ten minste 30 minuten voor minimaal zes chemicaliën.
 • (pictogram) Type B = Beschermende handschoenen met een penetratietijd van ten minste 30 minuten voor minimaal drie chemicaliën.
 • (pictogram) Type C = Beschermende handschoenen met een penetratietijd van ten minste 10 minuten voor minimaal één chemische stof.

 

Deel 2 = EN ISO 374-2:2016 - Bepaling van de indringingsweerstand

Deel 2 bevat testmethoden en eisen voor de beoordeling van de incidentie van gaten. De selectiemethode voor monsters is gedefinieerd als ISO 2859. Als handschoenen in de test minimaal niveau 2 hebben behaald, bieden ze ook een effectieve barrière tegen bacteriën, virussen en schimmels.

Als een handschoen specifiek op virussen is getest, moet deze voldoen aan ISO 16604.

 

Prestatieniveau 

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau  Keuringsniveau

Niveau 3

     < 0.65%     G1

Niveau 2

     < 1.5%   G2

Niveau 1

     < 4.0%     S4

 

Deel 3 = EN16523-1:2015 - Bepaling van de weerstand tegen penetratie van vloeibare chemicaliën met continu contact

Deel 3 specificeert de penetratietijdvereisten voor verschillende chemicaliën wanneer de handschoen wordt blootgesteld aan verschillende stoffen. Voorheen heette de test EN374-3, maar in 2015 werd deze gewijzigd in een gemeenschappelijke EN-norm voor materialen die in contact komen met chemicaliën, ongeacht of dit nu in de vorm van een handschoen of een kledingstuk is.

De penetratietijd (ook wel doorbraak of permeatie genoemd) wordt aangegeven in de mate van bescherming van 1-6. De penetratietijd wordt gemeten in minuten: hoe lager het beschermingsgetal, hoe korter de penetratietijd van de chemische stof.

Mate van bescherming  Penetratietijd in min.
1 > 10 min.
2 > 30 min.
3 > 60 min.
4 > 120 min.
5 > 240 min.
6 > 480 min.

 

Deel 4 = EN ISO 374-4:2016 - Bepaling van de weerstand tegen afbraak door chemicaliën

Deel 4 gaat over de bestendigheid van de handschoen tegen chemicaliën. Wanneer een materiaal wordt blootgesteld aan verschillende stoffen, begint er een degradatie van het materiaal. Het kan opzwellen, broos worden, van kleur of vorm veranderen. Dit betekent dat de beschermende eigenschappen ook veranderen en dat de handschoen niet de bescherming biedt waarvoor hij bedoeld is.

Dezelfde chemicaliën die worden gebruikt om de permeatie-eigenschappen te beoordelen, worden gebruikt om de bescherming van de handschoen tegen degradatie voor dezelfde stoffen te beoordelen.

Het percentage wordt gemeten. Optimaal zou het percentage bij voorkeur 0 moeten zijn, wat geen verandering betekent. Als het percentage stijgt, betekent dit dat de handschoen is uitgehard en als het percentage daalt, is de handschoen zachter geworden.

 

Deel 5 = EN ISO 374-5:2016 - Terminologie en prestatie-eisen voor risico's van micro-organismen

(Pictogram) Deel 5 is een aanvulling op de norm die in 2016 is opgesteld. Hier wordt de bescherming van de handschoen tegen virussen, bacteriën en schimmels beoordeeld.

Als de handschoen 40 cm lang of langer is, moet de handschoenmanchet ook voldoen aan de vereisten voor permeatie en penetratie van virussen als de handschoen is bedoeld als bescherming tegen virussen.

Back to Top