EN 407 - Handschoenen ter bescherming tegen thermische risico's

 

Als uw werkhandschoen is gemarkeerd met EN407, is deze gecertificeerd en goedgekeurd voor bescherming tegen bijvoorbeeld contactwarmte, stralingswarmte of gesmolten metaal.

 

Kuumuusriskejä aiheutuu kuumissa työtehtävissä, kuten hitsauksessa ja hehkutuksessa.


Tunnuksen alla esitetään suojaustaso numeroilla 1–4 (mitä suurempi luku EN-merkin alla, sitä parempi on käsineen suojateho).
Se, miltä käsine nimenomaisesti suojaa, ilmoitetaan kirjaimilla A–F.

Täällä näet kaikki EN407-standardin käsittämät testiarvot:

 

Bescher mingsniveau

Concrete test

1 2 3 4
A Na-verbrandingstijd
Nagloeitijd

≤ 20s
geen vereiste

≤ 10s
≤ 120s
≤ 3s
≤ 25s 
≤ 2s
≤ 5s
B

Contactwarmte
(temperatuur en drempelwaarde)

100°C
≥ 15s
250°C
≥ 15s
350°C
≥ 15s 
500°C
≥ 15s
C

Convectiewarmte/isolatie-eigenschappen
(hitte-index)

≥ 4s ≥ 7s ≥ 10s ≥ 18s
D

Stralingswarmte
(warmteoverdracht)

≥ 7s ≥ 20s ≥ 50s ≥ 95s
E

Gesmolten metaal
(kleine druppels)

≥ 10 druppels

≥ 15 druppels

≥ 25 druppels

≥ 35 druppels
F

Gesmolten metaal
(grote spatten/massa)

30g 60g 120G 200G

≤ =minder dan      ≥ =meer dan

X =De fabrikant heeft ervoor gekozen de concrete test niet te doen.

EN 407EN 407
Back to Top